ชิลียังชนะมาแล้ว อย่าคิดว่าไทยจะไม่ชนะ สู้ไม่มีวันถ่อยนั้นแหละชัยชนะกำลังรอคอย

thumb_up36thumb_downchat_bubble