สวัสดีเพื่อนใหม่ @fongfah กรุณาแสดงตัวด้วยการโพสบางอย่างหรือแจ้งรหัสหมู่บ้านด้วยนะคะ ปลอดภัยค้าบ ยามหมู่บ้านapprove

thumb_up35thumb_downchat_bubble18