โสดน่ะเป็นกิริยา แต่อ่อยอยู่น้าเป็นการกระทำ 😌
thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from ชาบูสีน้ำเงิน

เมื่อกี้คุณหมอเข้ามาบอกว่าเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวน่าจะเป็นเซลล์ที่ดีค่ะ รักษาง่ายค่ะ เดี๋ยวรอยืนยันอีกที 2 สัปดาห์เพื่อดูโครโมโซมให้แน่นอนอีกที ✌️✌️✌️😄
12 views · Oct 29th, 2020

More from ชาบูสีน้ำเงิน

เมื่อกี้คุณหมอเข้ามาบอกว่าเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวน่าจะเป็นเซลล์ที่ดีค่ะ รักษาง่ายค่ะ เดี๋ยวรอยืนยันอีกที 2 สัปดาห์เพื่อดูโครโมโซมให้แน่นอนอีกที ✌️✌️✌️😄
12 views · Oct 29th, 2020