เมื่อกี้คุณหมอเข้ามาบอกว่าเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวน่าจะเป็นเซลล์ที่ดีค่ะ รักษาง่ายค่ะ เดี๋ยวรอยืนยันอีกที 2 สัปดาห์เพื่อดูโครโมโซมให้แน่นอนอีกที ✌️✌️✌️😄
thumb_up24thumb_downchat_bubble5