ส้นตีนเถอะอีจีน มึงรู้ไหมว่าคนไทย เด็กไทยเปย์ให้ศิลปินจีนไปตั้งเท่าไหร่ แค่หมวก แว่น ร่มกระจอกมากๆ สมควรแบนมัน สึด

thumb_up7thumb_downchat_bubble2