#สาธารณะรัฐไทย ถ้าการชุมนุมมีแต่นักศึกษาก็ไม่แคล้วเหมือนเทียนอันเหมิน แต่ถ้าชาวนากรรมกรเข้าร่วมกับนักศึกษา การปฏิวัติประชาชนถึงเกิดขึ้น
thumb_up18thumb_downchat_bubble