รู้ว่าหนทางที่จะเดิน มันจะพาไปลงเหว เลยต้องหันกลับ

thumb_up36thumb_downchat_bubble