เริ่มเข้าใจความแค้นของการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้ว ทำไมประชาชนถึงต้องแค้น เพราะถูกกดขี่จากผู้ที่ผลาญภาษีไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในขณะที่ประชาชนทุกข์ยาก
thumb_up93thumb_downchat_bubble