29-10-63 09:45 เรดาร์​คอมโพสิท (แบบเคลื่อนไหว)​ ของกรมอุตุฯ แสดง​กลุ่ม​ฝน​ที่​ตกในภาคต่าง​ๆของไทยในช่วง 5 ชั่วโมง​ 45 นาที​ที่ผ่านมา

thumb_upthumb_downchat_bubble
3upvotes

More from MrVop

28-10-63 23:45 เรดาร์​ฝน​ TMD สกลนคร​ (แบบ​เคลื่อนไหว) แสดง​กลุ่ม​ฝน​ที่​ตก​ใน​ภาค​ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​เวลานี้

สิ่งที่ดาวหางฮัลเลย์เหลือทิ้งเอาไว้ให้เราทุกปี คืออะไร อ่านรายละเอียด​ใน ⤵ https://stem.in.th/orionids2019/โซเดล” Saudel

18-10-63 16:15 เรดาร์​คอมโพสิท (แบบเคลื่อนไหว)​ ของกรมอุตุฯ แสดง​กลุ่ม​ฝน​ที่​ตกในภาคต่าง​ๆของไทยในช่วง 5 ชั่วโมง​ 45 นาที​ที่ผ่านมา

More from MrVop

28-10-63 23:45 เรดาร์​ฝน​ TMD สกลนคร​ (แบบ​เคลื่อนไหว) แสดง​กลุ่ม​ฝน​ที่​ตก​ใน​ภาค​ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​เวลานี้

สิ่งที่ดาวหางฮัลเลย์เหลือทิ้งเอาไว้ให้เราทุกปี คืออะไร อ่านรายละเอียด​ใน ⤵ https://stem.in.th/orionids2019/โซเดล” Saudel

18-10-63 16:15 เรดาร์​คอมโพสิท (แบบเคลื่อนไหว)​ ของกรมอุตุฯ แสดง​กลุ่ม​ฝน​ที่​ตกในภาคต่าง​ๆของไทยในช่วง 5 ชั่วโมง​ 45 นาที​ที่ผ่านมา