ช่วยกันเป็นกระบอกเสียง ส่งเสียงให้เขาหน่อย ตอนนี้โดนย้ายเรือนจำโดยไม่แจ้งและถูกขังเดี่ยว เลวร้ายมาก #Savetun #Thailand #mindsth

thumb_up18thumb_downchat_bubble