ช่องนี้ไลฟ์ม๊อบเพียบเลยนะ แถมมีสวิชเชอร์คอยสวิชให้ด้วยว่าไลฟ์จากชาแนลไหนมีประเด็นหรือคุณภาพเสียง+ภาพดีกว่า 😓

thumb_up8thumb_downchat_bubble