ไม่ได้เข้ามาตั้งแต่เปิดเทอมจนจะปิดเทอมแล้ว._. ลืมผมกันหมดแล้วแน่ๆๆ

thumb_up14thumb_downchat_bubble1