เกษียร เตชะพีระ เปรียบม็อบไปสถานทูตเยอรมันเหมือน “ข้ามแม่น้ำรูบิคอน” ถึงจุดไม่มีวันหวนกลับ อนาคตถึงเลี้ยวลดก็จะไม่เหมือนเมื่อวานนี้อีกต่อไป..#mindsth #thailand

thumb_up9thumb_downchat_bubble