ปีนี้นอกจากอายุที่เพิ่มขึ้น ก็ไม่มีอะไรให้สดชื่น รื่นรมย์เลยค่ะ 😣😣😣😣😣😣
thumb_up21thumb_downchat_bubble