ผงโรยข้าวนี่มันสุดปังจริงๆเลยนะ 🤔
3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🦋ใส่แว่นซะหน่อง🦋

มายด์ตอบดีตรงที่บอกว่ารัฐบาลบีบให้ประชาชนต้องลงถนน เพราะนร.นศ.เคยชุมนุมแบบสันติในสถานที่ปิดแล้วแต่รัฐละเลยไม่ตอบสนองตามคำเรียกร้อง ยิ่งยกตัวอย่างการประท้วงในเยอรมันทำให้เปรียบเทียบได้ชัดเจนว่า ที่ต่างประเทศการแสดงออกแบบสันติวิธีไม่ได้ผิดกม.ข้อไหนเลย แถมจนท.รัฐยังต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ประท้วงด้วยซ้ำ
28 views · Oct 28th, 2020
มายด์ตอบดีตรงที่บอกว่ารัฐบาลบีบให้ประชาชนต้องลงถนน เพราะนร.นศ.เคยชุมนุมแบบสันติในสถานที่ปิดแล้วแต่รัฐละเลยไม่ตอบสนองตามคำเรียกร้อง ยิ่งยกตัวอย่างการประท้วงในเยอรมันทำให้เปรียบเทียบได้ชัดเจนว่า ที่ต่างประเทศการแสดงออกแบบสันติวิธีไม่ได้ผิดกม.ข้อไหนเลย แถมจนท.รัฐยังต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ประท้วงด้วยซ้ำ
20 views · Oct 28th, 2020

More from 🦋ใส่แว่นซะหน่อง🦋

มายด์ตอบดีตรงที่บอกว่ารัฐบาลบีบให้ประชาชนต้องลงถนน เพราะนร.นศ.เคยชุมนุมแบบสันติในสถานที่ปิดแล้วแต่รัฐละเลยไม่ตอบสนองตามคำเรียกร้อง ยิ่งยกตัวอย่างการประท้วงในเยอรมันทำให้เปรียบเทียบได้ชัดเจนว่า ที่ต่างประเทศการแสดงออกแบบสันติวิธีไม่ได้ผิดกม.ข้อไหนเลย แถมจนท.รัฐยังต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ประท้วงด้วยซ้ำ
28 views · Oct 28th, 2020
มายด์ตอบดีตรงที่บอกว่ารัฐบาลบีบให้ประชาชนต้องลงถนน เพราะนร.นศ.เคยชุมนุมแบบสันติในสถานที่ปิดแล้วแต่รัฐละเลยไม่ตอบสนองตามคำเรียกร้อง ยิ่งยกตัวอย่างการประท้วงในเยอรมันทำให้เปรียบเทียบได้ชัดเจนว่า ที่ต่างประเทศการแสดงออกแบบสันติวิธีไม่ได้ผิดกม.ข้อไหนเลย แถมจนท.รัฐยังต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ประท้วงด้วยซ้ำ
20 views · Oct 28th, 2020