แชทเมื่อวานอยู่ไหนคะนักเรียนมาลับสมองประลองปัญญาโดยการถอดโค้ดคำสั่งดีกว่า

thumb_up12thumb_downchat_bubble