ทำไมถึงชื่นชมสลิ่มที่ยอมเปิดตาเปิดใจรับฟังและเริ่มเปลี่ยนทัศนคติ เพราะรู้ว่ามันก็ยากเช่นกันที่พวกคุณจะให้โอกาสอีกฝั่งที่รักประชาธิปไตยได้แสดงข้อเท็จจริง เพราะเอาเข้าจริงๆคือเราไม่ใช่ศัตรูกันเลย แต่ระบอบเผด็จการคือศัตรูของความเจริญในประเทศ การกระจายอำนาจสู่ประชาชน และความยุติธรรมในสังคมไทย
thumb_up19thumb_downchat_bubble