วันนี้ไปวัตสันเป็นครั้งแรกที่เสียไม่เกินพันห้า สุดยอดครับ! สุดยอด! เก่งมาก กล้ามาก ขอบใจ!
thumb_up7thumb_downchat_bubble