ขอบคุณ สสก้าวไกลมากๆ วิ่งเต้นประกันทุกท่านจริงๆๆ ดีใจ ไม่อยากให้คุณสมยศต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกแม้แค่1 วันก็ไม่ยอม🌹 #mindsth

thumb_up15thumb_downchat_bubble