เจ้าทวิตคงร่างจดหมายไว้เรียบร้อนแล้ว อยู่ที่ว่าจะกด Enter เมื่อไหร่

thumb_up32thumb_downchat_bubble