อย่าเสือกค่ะ อีเหี้ยบี... กูจ่ายค่าเน็ตนะไม่ได้ใช้ฟรี กูควรได้รับสัญญาณอินเตอร์เนตเน็ตที่มีคุณภาพ มึงอย่ามาเน็ตตามใจพ่อมึง อีขี้ข้าเผด็จการ!!! #mindsTH #15ตุลาไปราชประสงค์

thumb_up20thumb_downchat_bubble