5.34k views
NHẮN BẠN https://www.minds.com/newsfeed/1163424595778387968?referrer=Vupro Nhân loại đang ở trong giai đoạn lịch sử rất đặc biệt, chu kỳ lịch sử cuối cùng của cuối cùng để chuyển sang một chu kỳ mới do Sáng Thế Chủ an bài, gọi là giai đoạn Pháp Chính Nhân gian hay còn gọi là ngày Đại Thẩm Phán trong Thánh Kinh Tân ước. Con người là do đấng bề trên tạo tác ra, nếu không có tâm kính ngưỡng đấng tạo hóa thì sao có thể lưu sang Tân Thiên Tân Địa Tân Nhân được, sao có thể được canh tân để bước vào kỷ nguyên mới, một thời kỳ đại hưng thịnh trong tương lai được. #nhanban #karaoke #karaokemix #falundafa #hyvong https://www.youtube.com/watch?v=e-1hD5TqPx0&t=13s
thumb_up11thumb_downrepeatchat_bubble