23 views
เถียงไม่ได้แล้วนะ ว่าเขาไม่ยุ่งกับการเมืองน่ะ ส่งลูกส่งเมียรับบทนางขับรถผ่าน เพื่อตั้งข้อหาผู้ชุมนุมอะ
thumb_up6thumb_downrepeat1chat_bubble