99 views

ประเทศไทยมีนักดื่มเกือบ 20 ล้านคน แต่เหล้า เบียร์ถูกจำกัดให้ขายอยู่ไม่กี่เจ้า เป็นการผูกขาดทางการค้า รัฐควรให้เปิดเสรีในการผลิตเหล้า เบียร์ขาย สนับสนุน #สุราปลดแอก

thumb_up10thumb_downrepeat6chat_bubble1