CON NGƯỜI LÀ VẠN VẬT CHI LINH Man is the most precious life form and the highest of all creatures. Zhuan Falun_ The Third Talk_ Cosmic Tongues_ http://en.falundafa.org/eng/zfl_2018_3.html#7 Con người là trân quý nhất, là anh linh của vạn vật. Sách Chuyển Pháp Luân_Bài giảng thứ ba_Ngôn ngữ Vũ Trụ_ http://vi.falundafa.org/book/zfl_html/lecture3.html#7 人是最珍贵的,是万物之灵. 轉 法 輪_ 第三讲_ 宇宙语_ http://gb.falundafa.org/chigb/zfl.htm CHUYỂN PHÁP LUÂN Món quà đến từ Thiên Thượng Chân Thiện Nhẫn là đặc tính căn bản của vũ trụ, là nền tảng của đạo đức con người, là cơ sở của hòa bình và tự do, vượt qua giới hạn của thời gian – không gian, văn hóa, tôn giáo và chính trị. Đó là nội hàm căn bản của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp môn Pháp Luân Đại Pháp. Quyển sách không chỉ trình bày đơn thuần các khái niệm về khí công và tu luyện. Xuyên suốt qua 9 bài giảng là các nguyên lý sâu rộng, vén mở tất cả những ẩn đố của nhân loại và khoa học. Mang lại cho người đọc những cái nhìn mới về các “thời không”, thời gian và không gian, vũ trụ, vật lý, vật chất, năng lượng, nhân thể học, nguồn gốc của sinh mệnh, nguồn gốc của con người trên trái đất, nguồn gốc nguyên lai của tư tưởng con người, nhân quả luân hồi, quan to phước lớn, nghiệp bệnh, đói nghèo... Những ai có duyên phận đọc thì sẽ không uổng kiếp nhân sinh! Xem thêm chia sẻ về tu học Pháp Luân Đại Pháp: https://www.minds.com/newsfeed/873022785442025472

1600Upvotes
3Downvotes
13Reminds

More from Vupro

Phần 9 — Phục sinh và tân Thiên, tân Địa Sau khi đại thẩm phán kết thúc, lịch sử sẽ tiến nhập vào thời kỳ đổi mới Thiên Địa. Chúng Thần quá khứ đã an bài hai đợt phục sinh và thẩm phán. Thẩm phán vương triều Trung Cộng và người nhận ấn thú là đợt thẩm phán thứ nhất. Sau đợt thẩm phán thứ nhất là đợt phục sinh thứ nhất. Những người phục sinh đợt thứ nhất chính là các Vua của thế giới mới tại nhân gian trong tân Thiên, tân Địa. Tuy nhiên, nhờ phúc cứu độ của Đại Pháp, nhờ từ bi vô hạn của Cứu Thế Chủ ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật—Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ, nhờ Chân-Thiện-Nhẫn của Cứu Thế Chủ, rất nhiều an bài phục sinh và tân Thiên, tân Địa trong quyển sách với bảy phong ấn đã phát sinh cải biến. Đại hồng long (con rồng đỏ) đã bị trảm trong Chính Pháp trước ngày tàn của thế giới; do đó, đoạn «Khải Huyền» miêu tả đại hồng long bị trói trong 1.000 năm rồi thả ra đã không thể tồn tại nữa, cái gọi là đợt thẩm phán và phục sinh thứ hai cũng không thể phát sinh nữa. Nhưng để giúp các chủng tộc, các quốc gia, các ngữ chủng, các dân tộc trên toàn thế giới nắm lấy cơ hội được cứu độ trong đoạn thời gian quý giá cuối cùng này, để giúp họ không bị ác quỷ Sa-tăng và tập đoàn lợi ích tiểu nhân mê hoặc, từ đó có thể phân biệt Thiện-ác, vạch rõ giới tuyến với Sa-tăng đại hồng long Trung Cộng, xóa đi thú ấn ‘búa liềm’, từ bỏ đại dâm phụ chính quyền Bắc Kinh và theo sát Cứu Thế Chủ hướng về vị lai, chúng ta nhất định phải giải mã nội dung tương quan trong «Khải Huyền» để cảnh tỉnh thế nhân.
3.23k views ·
Phần 8—Trừng phạt vương triều Trung Cộng và người nhận ấn thú (Chính giải «Thánh Kinh_Khải Huyền») 18:01 “Sau những điều ấy, tôi thấy một vị thiên sứ khác có quyền năng rất lớn từ trời xuống; trái đất đã rực sáng vì vinh quang của vị thiên sứ đó.” 18:02 “Vị thiên sứ đó cất tiếng dõng dạc nói rằng, ‘Đã sụp đổ rồi! Ba-by-lon lớn đã sụp đổ rồi! Nó đã trở nên chỗ ở của các quỷ, Nơi giam giữ mọi tà linh ô uế, Nơi giam giữ mọi loài chim không thanh sạch và gớm ghiếc.” 18:03 “Vì mọi quốc gia đã uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó, Các vua trên đất đã phạm tội gian dâm với nó, Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có nhờ của cải xa xỉ của nó.’”
1.68k views ·

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tồn tại thêm được bao lâu? https://trithucvn.net/trung-quoc/dang-cong-san-trung-quoc-se-ton-tai-them-duoc-bao-lau.html Cộng sản Trung Quốc – gần đây đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình – là một trong những chế độ độc đảng kéo dài nhất trong lịch sử hiện đại. Liệu ĐCSTQ có thể tiếp tục duy trì quyền lực của mình trong thời gian tới, hay sẽ biến đổi thành một mô hình khác? (Câu trả lời: 2 năm sau = 72 tuổi; 7 + 2 = 9. "9 là số tận cùng") Ảnh minh hoạ từ Shutterstock: ĐCSTQ dùng phương thức “hy sinh bách tính, chèn ép nhân quyền, huỷ hoại sinh thái” để phát triển kinh tế.

268 views ·

More from Vupro

Phần 9 — Phục sinh và tân Thiên, tân Địa Sau khi đại thẩm phán kết thúc, lịch sử sẽ tiến nhập vào thời kỳ đổi mới Thiên Địa. Chúng Thần quá khứ đã an bài hai đợt phục sinh và thẩm phán. Thẩm phán vương triều Trung Cộng và người nhận ấn thú là đợt thẩm phán thứ nhất. Sau đợt thẩm phán thứ nhất là đợt phục sinh thứ nhất. Những người phục sinh đợt thứ nhất chính là các Vua của thế giới mới tại nhân gian trong tân Thiên, tân Địa. Tuy nhiên, nhờ phúc cứu độ của Đại Pháp, nhờ từ bi vô hạn của Cứu Thế Chủ ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật—Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ, nhờ Chân-Thiện-Nhẫn của Cứu Thế Chủ, rất nhiều an bài phục sinh và tân Thiên, tân Địa trong quyển sách với bảy phong ấn đã phát sinh cải biến. Đại hồng long (con rồng đỏ) đã bị trảm trong Chính Pháp trước ngày tàn của thế giới; do đó, đoạn «Khải Huyền» miêu tả đại hồng long bị trói trong 1.000 năm rồi thả ra đã không thể tồn tại nữa, cái gọi là đợt thẩm phán và phục sinh thứ hai cũng không thể phát sinh nữa. Nhưng để giúp các chủng tộc, các quốc gia, các ngữ chủng, các dân tộc trên toàn thế giới nắm lấy cơ hội được cứu độ trong đoạn thời gian quý giá cuối cùng này, để giúp họ không bị ác quỷ Sa-tăng và tập đoàn lợi ích tiểu nhân mê hoặc, từ đó có thể phân biệt Thiện-ác, vạch rõ giới tuyến với Sa-tăng đại hồng long Trung Cộng, xóa đi thú ấn ‘búa liềm’, từ bỏ đại dâm phụ chính quyền Bắc Kinh và theo sát Cứu Thế Chủ hướng về vị lai, chúng ta nhất định phải giải mã nội dung tương quan trong «Khải Huyền» để cảnh tỉnh thế nhân.
3.23k views ·
Phần 8—Trừng phạt vương triều Trung Cộng và người nhận ấn thú (Chính giải «Thánh Kinh_Khải Huyền») 18:01 “Sau những điều ấy, tôi thấy một vị thiên sứ khác có quyền năng rất lớn từ trời xuống; trái đất đã rực sáng vì vinh quang của vị thiên sứ đó.” 18:02 “Vị thiên sứ đó cất tiếng dõng dạc nói rằng, ‘Đã sụp đổ rồi! Ba-by-lon lớn đã sụp đổ rồi! Nó đã trở nên chỗ ở của các quỷ, Nơi giam giữ mọi tà linh ô uế, Nơi giam giữ mọi loài chim không thanh sạch và gớm ghiếc.” 18:03 “Vì mọi quốc gia đã uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó, Các vua trên đất đã phạm tội gian dâm với nó, Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có nhờ của cải xa xỉ của nó.’”
1.68k views ·

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tồn tại thêm được bao lâu? https://trithucvn.net/trung-quoc/dang-cong-san-trung-quoc-se-ton-tai-them-duoc-bao-lau.html Cộng sản Trung Quốc – gần đây đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình – là một trong những chế độ độc đảng kéo dài nhất trong lịch sử hiện đại. Liệu ĐCSTQ có thể tiếp tục duy trì quyền lực của mình trong thời gian tới, hay sẽ biến đổi thành một mô hình khác? (Câu trả lời: 2 năm sau = 72 tuổi; 7 + 2 = 9. "9 là số tận cùng") Ảnh minh hoạ từ Shutterstock: ĐCSTQ dùng phương thức “hy sinh bách tính, chèn ép nhân quyền, huỷ hoại sinh thái” để phát triển kinh tế.

268 views ·