33 views
ถ้าการศึกษาดีจริง ทำไมเราต้องเรียนวิชาที่ไม่เก่งแล้วสอบเสร็จกลายเป็นคนโง่ ทำไมการเก่งวิชาที่ไม่ใช่วิชาที่เค้าว่าสำคัญเราถึงเป็นเด็กไม่เอาไหนล่ะ ไหนว่าดีพอเด็กทำไม่ได้ทำไมโทษเด็ก ทำไมไม่โทษตัวเองที่สอนไม่เป็นไม่รู้เรื่องบ้าง
thumb_up5thumb_downrepeat2chat_bubble