184 views
อดีต=อิตู่วางแผนให้คนมาม็อบเป่านกหวีดไล่ยิ่งลักษณ์ ปัจจุบัน=อิตู่กำลังโดนม็อบไล่เหมือนกัน อดีต=อิรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็เป่านกหวีดจนได้ดี ปัจจุบัน =เด็กๆมาเป่านกหวีดไล่ เวรกรรมภาพคุ้นๆไหมคุณกิตติ55555
thumb_up33thumb_downrepeat12chat_bubble2