1.13k views

ถ้าไม่แก้ไข หรือ ยกร่างฉบับใหม่ ให้ สถาบันกษัตริย์ อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ เหมือนกันกับประชาชน ทุกๆ อย่างที่ภาคประชาชนเคลื่อนไหวทางการเมือง และ ทำมาโดยตลอดจะไร้ความหมายครับ #Thailand #MindsTH #ประชาชนสู้เพื่อประชาชน

thumb_up17thumb_downrepeat5chat_bubble2