303 views
การพูดความจริง ไม่ว่าสุภาพหรือหยาบคาย คืออาวุธที่รุนแรงที่สุดและเป็นอาวุธที่ไม่ต้องซื้อหา พวกปฏิเสธหรือปกปิดความจริงมักใช้งบประมาณมากมายในการซื้อปืน ระเบิด รถถัง เครื่องบิน เพื่อปกป้องคุ้มกันตัวเอง ก็เพราะรู้ว่าพวกตนแพ้ในแง่ข้อเท็จจริงมานานแล้ว -ปราบดา หยุ่น #WhatHappensinThailand #mindsth #Thailand
thumb_up47thumb_downrepeat14chat_bubble