84 views
ไม่มีคำว่าเป็นกลางทางการเมืองค่ะ เมิงต้องหาจุดยืนว่าเมิงจะให้ใจประชาธิปไตย หรือเลียแข้งเผด็จการ แค่นั้น แล้วที่เหลือคือปัญหาของคนฟัง ยากตรงไหน #ประชาชนปลดแอก #mindsth #thailand #ให้มันจบที่รุ่นเรา
thumb_up9thumb_downrepeat3chat_bubble