314 views
ช่วงนี้คือช่วงที่โชว์ความเน่าหนอนที่ไม่สมควรมีทุกวงการ -วงการทหาร ที่ไม่ได้เป็นรั้วของบ้านแต่คือกาฝากที่รัดตัวบ้าน นิสัยคือปัดสวะ ไร้ความรับผิดชอบ -วงการตำรวจ ที่ไม่ได้รับใช้ประชาชน เป็นเพียงขี้ข้าของนาย ทำตามเพราะนาย ไร้ศักดิ์ศรี -วงการครู บ้าอำนาจ บ้ากฎระเบียบ สนใจการพัฒนานักเรียนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ไม่เคารพสิทธิและการแสดงออกของเด็ก -วงการธุรกิจ สิ่งดีๆที่ไม่ได้ด้วยความสามารถ แต่เป็นเพราะ 'ส่วย' -วงการร้าบาน เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น ไม่พัฒนาประเทศ แถมเอาแต่คนชั่วเข้าองค์กร #mindsTH #คณะประชาชนปลดแอก #ให้มันจบที่รุ่นเรา
thumb_up37thumb_downrepeat17chat_bubble3