101 views

CÂY TẶC! Ngồi cà phê tám chuyện với mấy thằng bạn, thì có thằng nói: Thời buổi bây giờ tặc nào cũng không đáng sợ bằng "Cao tặc". Cả đám gật gù khoái chí. Nhưng bỗng có một thằng buồn bã nói: - Còn một loại tặc nữa ghê gớm hơn rất nhiều mà bọn mày chưa biết đâu? Cao tặc thấy vậy chứ chưa đáng sợ bằng thằng tặc này! Tặc này Nó rất là hung hãn, mạnh mẽ, dữ tợn, manh động, nhìn thôi thì đã khiếp rồi... Nó hành động bất kể ngày đêm, giữa thành phố mà nó ra tay nhanh gọn không chút ngại ngần. Cả bọn nhao nhao lên: - Tặc gì mà ghê thế!? Thằng bạn thong thả nói: - Cây sưa lớn hơn trăm tuổi nằm chình ình giữa phố mà thoáng cái... Nó đốn hạ cấp kỳ. Này gọi là "Cây tặc". - Tụi mày thấy không? "Cây tặc" quả là kinh khủng nhất! - 😂😂😂!

thumb_up11thumb_downrepeat4chat_bubble2