64 views
เค อย่างน้อยรร.เก่าก็มีอะไรให้ภูมิใจ ผอ:จะผูกอะไรก็ผูกไปลูกไม่เดือดร้อนใครเราก็ไม่ว่า ครูสลิ่มดิ้นตายยยยยยยยย ปล.ครูสลิ่มในรร.ค่อนข้างเป็นส่วนน้อยถถถถถถถถถถ
thumb_up14thumb_downrepeat1chat_bubble