ปริมาณน้ำฝนขนาดนี้ ก็ยังไม่มีความสามารถ ไม่มีระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลย แดกเข้าไปสิภาษีประชาชน #thailand #thaiplitics #minds #รัฐบาลโจร #รัฐบาลส้นตีน #saveสถาบันประชาชน #เยาวชนปลดแอก #รัฐบาลส้นตีนคนเชียร์ก็ส้นตีน #คนอยู่เบื้องหลังก็ส้นตีน

Get replies from creators like Preparing to Metaver...

thumb_upthumb_down
15upvotes