ประเทศนี้ VIP ทำอะไรก็ไม่ผิด ประชาชนตาดำดำทำผิดตลอด จะอยู่กันแบบนี้หรือ?
50Upvotes
16Reminds

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

เราไม่ได้หัวรุนแรง เราแค่ไม่อยากอดตาย เสียงจากน้องๆ นักเรียนนักศึกษา จบไปไม่ใช่แค่ไม่มีอนาคตแต่จะอดตายเอา ถ้าภาษีโดนเขมือบอยู่แบบนี้

170 views ·

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

เราไม่ได้หัวรุนแรง เราแค่ไม่อยากอดตาย เสียงจากน้องๆ นักเรียนนักศึกษา จบไปไม่ใช่แค่ไม่มีอนาคตแต่จะอดตายเอา ถ้าภาษีโดนเขมือบอยู่แบบนี้

170 views ·