กฎหมายและใยแมงมุม

Written laws are like spider's webs; they will catch, it is true, the weak and the poor, but would be torn in pieces by the rich and powerful." ~ Anacharsis "กฎหมายก็เหมือนกับใยแมงมุม ที่จะดักจับได้เฉพาะคนอ่อนแอและยากจน แต่จะแหลกสลายไม่เป็นชิ้นดี เมื่อเจอกับคนรวยและผู้มีอิทธิพลบารมี" Anacharsis #quotes #thaipolitics #myphoto #mydrawing #drawing

684Upvotes
3Downvotes
85Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ