อย่างที่เคยบอก อิกนอร์เร้นมากๆ จนกลายเป็นสลิ่มจริงๆ #MindsTH #Thailand #Thaidemocracy #Thaipolitics

Get replies from creators like บอยบอยของมู่มู่

thumb_upthumb_downchat_bubble
37upvotes

More from บอยบอยของมู่มู่

แฟนคลับเล่นกูแล้ว //ตาเอกไม่ได้กล่าว #EsportsTH #MindsTH #Thailand

More from บอยบอยของมู่มู่

แฟนคลับเล่นกูแล้ว //ตาเอกไม่ได้กล่าว #EsportsTH #MindsTH #Thailand