อย่างที่เคยบอก อิกนอร์เร้นมากๆ จนกลายเป็นสลิ่มจริงๆ #MindsTH #Thailand #Thaidemocracy #Thaipolitics

37upvotes

More from ปิ้กกะเอง

แฟนคลับเล่นกูแล้ว //ตาเอกไม่ได้กล่าว #EsportsTH #MindsTH #Thailand

More from ปิ้กกะเอง

แฟนคลับเล่นกูแล้ว //ตาเอกไม่ได้กล่าว #EsportsTH #MindsTH #Thailand