อยากปฏิรูปกองทัพ? ต้องเริ่มที่สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ อยากปฏิรูปการเมือง? เริ่มที่สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ อยากปฏิรูปการศึกษา? เริ่มที่สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ อยากปฏิรูปเศรษฐกิจ? เริ่มที่สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ อยากส่งความเจริญกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค เริ่มที่ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ #ThaiPolitics #ThaiGovernment #ThaiMilitary #NoMonarchyNetwork #Thailand

Get replies from creators like แพนเค้ก

thumb_upthumb_downchat_bubble
171upvotes
53reminds