ครัวในบ้าน 3

แกงรัญจวน เป็นอาหารชาววังที่มีมาแต่โบราณ เจ้าของสูตรต้นตำรับคือ หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ มีบันทึกไว้ในสมัยรัชกาลที่ ๕ หม่อมหลวงเนื่อง ท่านได้ปรุง “แกงรัญจวน” ขึ้นมาในวัง ซึ่งมีเครื่องปรุงที่สำคัญ คือ น้ำพริกกะปิ ในสมัยโบราณ เจ้านายพระองค์ต่าง ๆ มักจะเสวยอาหารอย่างละนิดละหน่อย...See more

22upvotes

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

หมูทะกัน😋

ครัวในบ้าน 2

ครัวในบ้าน 1

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

หมูทะกัน😋

ครัวในบ้าน 2

ครัวในบ้าน 1