@thairecorder
  • verified_user
·

อย่าคิดว่ารอด ตร. เตือนอยู่ในกลุ่มส่งต่อภาพโป๊ เจอคุก 12 ปี

การส่งต่อสื่อลามกอนาจาร ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย โดยพบว่าปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มในไลน์ เฟซบุ๊ก เพื่อส่งต่อภาพลามากอนาจารของเด็กและเยาวชน และมีการเก็บค่าบริการ ซึ่งมีการจับกุมผู้กระทำความผิดอยู่เป็นระยะ เร็วๆ นี้ก็มีชายคนหนึ่งกระทำอนาจารลูกสาวตัวเองและส่งคลิปเข้ากลุ่ม #mindsth #thaipolitics #มายส์ #มายส์ไทย #การเมือง #ไทย BRIGHT TV https://www.youtube.com/watch?v=A7HrOuIuOoA

Get replies from creators like thairecorder

thumb_upthumb_downchat_bubble
13upvotes
6reminds