More from thairecorder

เจาะข่าวตื้น 248-1

เรากำลังพาท่านย้อนข่าวเก่า ข่าววันนี้ 13/6/2020 ท่านสามารถดูข่าวใหม่ได้ที่ https://www.minds.com/groups/profile/1112227467304030208/feed

ตำแหน่ง และผลงาน

More from thairecorder

เจาะข่าวตื้น 248-1

เรากำลังพาท่านย้อนข่าวเก่า ข่าววันนี้ 13/6/2020 ท่านสามารถดูข่าวใหม่ได้ที่ https://www.minds.com/groups/profile/1112227467304030208/feed

ตำแหน่ง และผลงาน