ถ้าหากไม่มีใครเริ่มนับ 1 ก็จะไม่มีใครที่นับถึง 100 #No112 #stop112 #MindsTH

Get replies from creators like ศรเพลิงแห่งการปฏิวัต...

thumb_upthumb_downchat_bubble
176upvotes
62reminds