หยุดใช้ ม.112 เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองและกีดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก

#Stop112 #ThaiGorvernment #ThaiDemocracy #ThaiPolitics #MindsTH

Get replies from creators like 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧💡𝘌𝘕𝘍...

thumb_upthumb_down
167upvotes