@jaomaeodam
  • verified_user
·

แปะไว้อ่าน พรุ่งนี้ ตอนนี้กลัว🙀🙀

@whatismonday1994
  • verified_user
·
·

นี่ๆ มาเล่าเรื่องผีกันมะ? ------------------------ ก่อนเล่าขอท้าวความก่อนนะว่าเป็นคนมีเซ้นส์แต่เด็ก เรื่องที่จะเล่าอาจจะดูน่ากลัวบ้าง ตลกบ้างแต่ดันเสือกเกิดขึ้นจริง..(อย่าคาดหวังอะไรจากฉันเรื่องความน่ากลัว) 1. เหตุการณ์แรก ที่รับรู้ว่าตัวเองมีเซ้นส์ครั้งแรก คือตอนอายุ 4-5 ขวบ...See more

Get replies from creators like 🪴🌷

thumb_upthumb_downchat_bubble
5upvotes