@satoshistewart
  • verified_user
·

สำนักข่าวรอยเตอร์ส (Reuters) รายงาน สหรัฐอเมริกา🇺🇸ออกมาตราการเพิกถอนวีซ่านักศึกษาและนักวิจัยชาวจีน🇨🇳ที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพจีนมากถึง 3000-5000 คน นักศึกษาจีนที่อยู่ในสหรัฐฯ จะถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ขณะที่นักศึกษาที่อยู่นอกสหรัฐฯ...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
47upvotes
23reminds

More from Satoshi Stewart

repeat

ยังไม่ได้เล่น Minds แต่ออกมาบอกว่า Minds ไม่ดี ยังไม่ศึกษาการส่ง-เก็บข้อมูลของ Minds แต่ออกมาบอกว่า Minds ไม่ดี เอ้ย เป็นโปรแกรมเมอร์จริงดิ ? อีโก้สูงจังวะ !! #mindsth #thailand

repeat
play_circle_outline

ฉอดมาฉอดกลับ คำต่อคำ

More from Satoshi Stewart

repeat

ยังไม่ได้เล่น Minds แต่ออกมาบอกว่า Minds ไม่ดี ยังไม่ศึกษาการส่ง-เก็บข้อมูลของ Minds แต่ออกมาบอกว่า Minds ไม่ดี เอ้ย เป็นโปรแกรมเมอร์จริงดิ ? อีโก้สูงจังวะ !! #mindsth #thailand

repeat
play_circle_outline

ฉอดมาฉอดกลับ คำต่อคำ