รัดบานไทยให้สื่อออกข่าวเรื่องมายว่าอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แต่ในขณะเดียวกันเฟซบุ้ค ทวิตเตอร์ โดนมันละเมิดคุกคามสิทธิไปเรียบร้อยแล้ว เปนเพราะอีรัดบานมันรู้ว่ามันไม่สามารถควบคุมมายได้ด้วยระบบมายไม่เก็บข้อมูลผู้ใช้ ทำให้มันต้องเล่นข่าวให้ลูกสมุนมันออกมาดิสเครดิตไง #mindsth
163Upvotes
64Reminds