คำคมหลอดไฟเหลืองวันนี้ : เผามันเลย!!!! #MindsTH

thumb_upthumb_downchat_bubble
9upvotes
1remind

More from มีมฆ่าสลิ่ม💪🤭(MemeDestroySalim)

สีหน้าของคุณเมื่ออ่านเจอหนังสือเขียนว่า 'ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย' #mindsth

ชาวยคิดแคปชั่นหน่อยค่ะคิดไม่ออก5555

More from มีมฆ่าสลิ่ม💪🤭(MemeDestroySalim)

สีหน้าของคุณเมื่ออ่านเจอหนังสือเขียนว่า 'ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย' #mindsth

ชาวยคิดแคปชั่นหน่อยค่ะคิดไม่ออก5555