ก่อนจะไปนอนขอสักหนึ่งมีม #MindsTH คำคมหลอดไปเหลืองวันนี้

thumb_upthumb_downchat_bubble
6upvotes

More from มีมฆ่าสลิ่ม💪🤭(MemeDestroySalim)

คำคมหลอดไฟเหลืองวันนี้ : เผามันเลย!!!! #MindsTH

สีหน้าของคุณเมื่ออ่านเจอหนังสือเขียนว่า 'ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย' #mindsth

More from มีมฆ่าสลิ่ม💪🤭(MemeDestroySalim)

คำคมหลอดไฟเหลืองวันนี้ : เผามันเลย!!!! #MindsTH

สีหน้าของคุณเมื่ออ่านเจอหนังสือเขียนว่า 'ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย' #mindsth