คบสลิ่ม สลิ่มพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

thumb_upthumb_downchat_bubble
18upvotes
3reminds

More from มีมฆ่าสลิ่ม💪🤭(MemeDestroySalim)

เมื่อต้องมานั่งเถียงกับสลิ่ม:

พอดูดีๆมันหยุด ประเทศหยุด! หยุดโดยมีรัฐบาลสารเลวกั้น!

ของขวัญที่จะมอบให้เพื่อนสลิ่ม(ที่น่ารัก)ของคุณ

More from มีมฆ่าสลิ่ม💪🤭(MemeDestroySalim)

เมื่อต้องมานั่งเถียงกับสลิ่ม:

พอดูดีๆมันหยุด ประเทศหยุด! หยุดโดยมีรัฐบาลสารเลวกั้น!

ของขวัญที่จะมอบให้เพื่อนสลิ่ม(ที่น่ารัก)ของคุณ