ว่าด้วยเรื่องสมควรยืดพ.ร.ก.หรือไม่ อิฝั่งรัฐบาลพยายามเถียงว่าสมควรยืด แล้วมีประโยคหนึ่งมันบอก “ชวนใครมาชุมนุมก็ไม่มีใครไปหรอกเพราะเค้ากลัวโควิด” มึงแน่ใจหรอ? ฟังอิห่านี่สัมฯ แล้วอยากโดดถีบทีวีก็เสียดายทีวี อิควัยย ตอบคำถามแบบโยงการเมืองสุดๆ มีไปแซะคณะก้าวหน้าที่ฉายเลเซอร์อีก ฟังแล้วของขึ้น สงสารพิธีกรที่ต้องฟังหมาเห่า #MindsTH

6Upvotes
1Remind

More from jeedee

Pyramid of Capitalist (พีระมิดทุนนิยม) "เราปกครองท่าน" (We rule you) "เราหลอกลวงท่าน" (We fool you) "เรายิงไปที่ท่าน" (We shoot at you) "เรารับประทานเพื่อท่าน" (We eat for you) "เราทำงานให้ทุกคน... เราหล่อเลี้ยงทุกคน" (We work for all... We feed all) ภาพวาดนี้อ้างอิงมาจากต้นฉบับที่เป็นภาพล้อเลียนลำดับชั้นทางสังคมในจักรวรรดิรัสเซียของสหภาพนักสังคมนิยมรัสเซีย ซึ่งวาดโดยบุคคลนิรนามราวปี พ.ศ. 2443 ภาพต้นฉบับถูกวาดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2443 ประมาณ120ปีมาแล้ว แต่ประเทศไทยตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนพีระมิดนี้อยู่ #MindsTH #Thailand

89 views ·
คนที่สนับสนุนเผด็จการมี2ประเภท ประเภทแรกคือได้ประโยชน์จากรัฐบาลเผด็จการ พวกนี้เรียกเหี้ย ประเภทที่2 คนประเภทไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเขาเลยแต่ได้รับการปลูกฝังให้เชื่อ ได้รับข่าว propaganda จึงทำให้ยึดมั่นในเผด็จการ พวกนี้เรียกโง่ #mindsth
80 views ·
เมื่อเดือนก่อนได้รวบรวมปัญหาการศึกษาเพื่อทำวิจัยเข้าป.โท ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่คือ “ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ การจบออกมาเรียนไม่ตรงสาย “ เมื่อไหร่ข้างบนจะมองลงมาข้างล่างสักทีว่าที่แก้กันอยู่ทุกวันคือปลายเหตุและผลักภาระหน้าที่ให้ครูแต่คนสั่งการได้หน้าลอยตัว ครูรุ่นใหม่ดีๆ อยากพัฒนามีเยอะมากๆ แต่ถูกระบบตีกรอบ ส่วนครูเก่าๆ ดีๆ ก็มีแต่ถูกระบบกลืนกิน .. #MindsTH #mindsth #Education
86 views ·

More from jeedee

Pyramid of Capitalist (พีระมิดทุนนิยม) "เราปกครองท่าน" (We rule you) "เราหลอกลวงท่าน" (We fool you) "เรายิงไปที่ท่าน" (We shoot at you) "เรารับประทานเพื่อท่าน" (We eat for you) "เราทำงานให้ทุกคน... เราหล่อเลี้ยงทุกคน" (We work for all... We feed all) ภาพวาดนี้อ้างอิงมาจากต้นฉบับที่เป็นภาพล้อเลียนลำดับชั้นทางสังคมในจักรวรรดิรัสเซียของสหภาพนักสังคมนิยมรัสเซีย ซึ่งวาดโดยบุคคลนิรนามราวปี พ.ศ. 2443 ภาพต้นฉบับถูกวาดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2443 ประมาณ120ปีมาแล้ว แต่ประเทศไทยตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนพีระมิดนี้อยู่ #MindsTH #Thailand

89 views ·
คนที่สนับสนุนเผด็จการมี2ประเภท ประเภทแรกคือได้ประโยชน์จากรัฐบาลเผด็จการ พวกนี้เรียกเหี้ย ประเภทที่2 คนประเภทไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเขาเลยแต่ได้รับการปลูกฝังให้เชื่อ ได้รับข่าว propaganda จึงทำให้ยึดมั่นในเผด็จการ พวกนี้เรียกโง่ #mindsth
80 views ·
เมื่อเดือนก่อนได้รวบรวมปัญหาการศึกษาเพื่อทำวิจัยเข้าป.โท ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่คือ “ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ การจบออกมาเรียนไม่ตรงสาย “ เมื่อไหร่ข้างบนจะมองลงมาข้างล่างสักทีว่าที่แก้กันอยู่ทุกวันคือปลายเหตุและผลักภาระหน้าที่ให้ครูแต่คนสั่งการได้หน้าลอยตัว ครูรุ่นใหม่ดีๆ อยากพัฒนามีเยอะมากๆ แต่ถูกระบบตีกรอบ ส่วนครูเก่าๆ ดีๆ ก็มีแต่ถูกระบบกลืนกิน .. #MindsTH #mindsth #Education
86 views ·